Vergoeding ADHD

ADHD vergoeding

adhd vergoeding

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Mensen met ADHD zijn vaak hyperactief en kinderen met ADHD vragen vaak extra aandacht.

Als uw kind ADHD heeft, dan kunt u worden geconfronteerd met extra ziektekosten.

Sommige ADHD gerelateerde behandelingen en medicijnen worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Voor ADHD gerelateerde overige kosten kunt u een aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Vergoeding ADHD – Basisverzekering

De meest voorkomende medicijnen bij de behandeling van ADHD zijn: Ritalin® (methylfenidaat), Concerta® en Strattera®. Ritalin® wordt bij de behandeling van ADHD volledig vergoed door de basisverzekering. Voor de andere medicijnen dient u een eigen bijdrage te betalen. Deze kosten kunnen aanzienlijk oplopen. Sommige verzekeraars bieden aanvullende zorgverzekeringen aan die alle geneesmiddelen voor 100% vergoeden.

Vergoeding ADHD – Aanvullende Zorgverzekeringen

ZorgverzekeraarAanvullende
Zorgverzekering
BasisverzekeringAanvullende premieTotaal p.mPolisvoorwaarden